Jak pozastavit nastavené kampaně

Pokud potřebujete, aby se nějaká kampaň dočasně pozastavila, klikněte v záložce Kampaně na symbol ... pravém horním rohu příslušné kampaně a klikněte na Pozastavit. Kampaň se přestane vykonávat.

Na stejném místě najdete položku Obnovit, kterou můžete kampaň uvést znovu do provozu.

Pozastavení kampaně